HUSKY KLUB

Zostań członkiem Klubu Husky i skorzystaj ze zniżek i innych korzyści naszego e-sklepu.

Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie Husky:

  • odwrotne informacje o promocjach i akcjach upustowych,
  • informacje majlowe o wydarzeniach i nowinkach związanymi z HUSKY
  • informacje o miejscach sprzedaży produktów HUSKY oraz innych sprawach istotnych dla fanów outdooru w Polsce.

Przez podanie moich danych personalnych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez HUSKY POLSKA, ul. Pomianowskiego 28, 86-010 Koronowo zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) o ile nie zostanie to pisemnie zastrzeżone. HUSKY POLSKA zobowiązuje się do przetwarzania danych jedynie we własnych celach marketingowych i jednocześnie gwarantuje, że Państwa dane nie zostaną przekazane trzeciej stronie i w sposób wystarczający zostaną zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.